Høringssvar fra BoligMentoren - Norges Huseierforbund

Dato: 08.05.2020

Svartype: Med merknad

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-sendt inn via nett

Bergen, 8. mai 2020

Deres saksnr 20/2412 – Høringsuttalelse fra BoligMentoren – Forslag til endringer i burettslagslova, bustadbyggjelagslova og eierseksjonsloven

BoligMentoren (Norges Huseierforbund) er en riksdekkende interesseorganisasjon stiftet i 1912. På partipolitisk nøytralt grunnlag arbeider vi for å fremme boligeieres interesser. Blant våre medlemmer finnes boligeiere og styrer i borettslag/eierseksjonssameier. I over 100 år har BoligMentoren tilbudt sine medlemmer juridisk og teknisk bistand knyttet til det å eie bolig.

Nedenfor følger våre merknader til departementets forslag.

Utsatt frist for å gjennomføre årsmøte og generalforsamling (midlertidig endring)

BoligMentoren støtter departementets forslag om å forlenge årets frist for å holde generalforsamling og årsmøte til 31. oktober 2020.

Gjennomføring av årsmøte og generalforsamling og gjennomføring av styremøte

BoligMentoren støtter departementets vurderinger forslag.

Elektronisk kommunikasjon

BoligMentoren støtter departementets vurderinger og forslag.

Vi har fremdeles mange medlemmer som ikke behersker elektronisk kommunikasjon og oppfatter derfor at det er riktig at disse får en mulighet til å reservere seg mot å for eksempel motta innkalling til årsmøte elektronisk.

Signering av møteprotokoller og stiftelsesdokumenter

BoligMentoren støtter departementets vurderinger og forslag.

Utarbeidelse av og oppbevaring av dokumentasjon

BoligMentoren støtter departementets vurderinger og forslag.

Med vennlig hilsen

BoligMentoren

Vidar Heimset

Daglig leder