Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 08.05.2020

Svartype: Med merknad

Vedalgt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg