Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2020

Svartype: Med merknad

Jeg leser OBOS sitt lange skriv, slik er det også med alt annet de sender ut av innkallelser rundskriv eller brev.

Hvorfor må det være så komplisert med så mange paragrafer? Hva betyr størrelsen og antall selskaper de forretningsfører for hvert enkelt sameie eller borettslag?

Hvorfor skal det være slik når man får ny samboer og alle andre registre som folkeregistret, mfl. er gratis og oppdatere. Hvorfor skal OBOS ha over 5000 kr for å registrere inn i egne systemer? Man merker uansett ingen forskjell annet enn at man må korrigere litt i selvangivelsen fordi to poster er registrert på en person og ikke begge. Ikke gi dem beskjed.

I de litt større sameie selskapene så kunne man for eksempel samlet grupper av flere personer (møterom) hvor en person styrer storskjermen som er oppkoplet internt med de andre gruppene internt i felleskapet. OBOS kunne vært i et eget vindu.

OBOS leder møtet fra sitt eget kontor? Tatt det første oppropet, det som de alltid begynner med. Deretter lest opp sakene. Da vil man også kunne snakke sammen i grupper og blitt enige om gode løsninger for hele eller deler av bofelleskapet. Stemmer og protokoll kan vel sendes digitalt i 2020?

Beboer