Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag

Dato: 24.08.2015

Svartype: Uten merknad