Høringssvar fra Brønnøysundregistrene

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag

Dato: 21.08.2015

Svartype: Uten merknad

Vedlegg