Høringssvar fra Skattedirektoratet

Høringsvar vedrørende forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag

Dato: 16.07.2015

Svartype: Uten merknad