Høringssvar fra Norges Eiendomsmeglerforbund

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag

Dato: 25.08.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg