Høringssvar fra Felles studieadministrativt tjenestesenter

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning

Dato: 20.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT).

Vedlegg