Høringssvar fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Høringssvar om forslag til endringer i forskrift til fagskoleutdanning - nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest.

Dato: 14.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg