Høringssvar fra Det teologiske menighetsfakultet

Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning - nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest

Dato: 20.12.2016

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev av 20.09.2016 med referanse 16/6755. Det teologiske menighetsfakultet har ingen kommentarer til høringen.

 

Vennlig hilsen for MF,

Vidar L. Haanes
rektor