Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune v/Fylkesutvalget

Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune v/fylkesutvalget

Dato: 08.12.2016

Svartype: Uten merknad

Fylkesutvalget i Rogaland har behandlet «Forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning» og støtter forskriftsendringene om nasjonal klagenemd og politiattest.