Høringssvar fra TheRadioHub AS

Dato: 23.08.2020

Svartype: Med merknad

Når det gjelder utbetalingen av pengestøtte, må man gjøre tiltak for å få stanset det omfattende misbruket vi har sett de siste årene.

En måte å løse dette på,
er å kreve at anlegget bygges ferdig og at ekomnettautorisert personell sender sluttrapport med dokumentasjon, før noe midler utbetales.

Når midlene utebetales før oppstart, finnes ikke noe godt økonomisk insentiv for byggingen.

De som mener at dette vil hindre utbygging tar feil. All virksomheter med et minimum av økonomi kan få et byggelån i bank.

På Vestlandet har vi investert i størrelsesorden 12 millioner kroner i utbygging av DAB-anlegg uten noe økonomisk støtte. Vi har vist at dette er ikke bare er mulig, men at mangelen på støtte tvinger oss til rask og god utbygging for å sikre avkasting i prosjektet.