Høringssvar fra Nea Radio AS

Dato: 03.09.2020

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet

Høring - forslag til endring i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og billedmedier

Kort om Nea Radio:

Vi er en trøndersk lokalradiostasjon som startet i 1985 som pr i dag innehar FM konsesjon i vårt primære nedslagsfelt og DAB ut 2031 i store deler av Trøndelag fylke. Vi er tilsammen 13 årsverk og har en årsomsetning på 12-13 MNOK.

Nea Radio ser svært positivt på at det nå åpnes for å gi driftstilskudd for digitalisering til anleggskonsesjonærer og leietakere. Ellers er det svært positivt at støttetaket pr foretak er hevet til 1.5 millioner kroner pr kalenderår. Dette vil bety mye for oss - og vi tror det også vil bety mye for mange andre lokalradioer.

Det Nea Radio ikke støtter og vil sterkt advare mot er å beholde taket for hvor mye Norsk Lokalradioforbund skal kunne motta i støtte. NLR er en avgjørende organisasjon for landets lokalradioer, for mange er forbundet det eneste stedet de kan henvende seg for å få hjelp når det trengs. Det være seg alt fra spørsmål opp i mot rettighetsorganisasjoner, myndigheter og lignende, men også og ikke minst: Til teknisk bistand.

I dag har forbundet kun 1 ansatt. At forbundet likevel klarer å gjøre så mye for bransjen er takket være en fantastisk og utrettelig innsats fra adminisstrasjonen, altså denne ene personen.

Forbundet skriker etter flere folk, ikke minst på teknisk side. Det være seg utbygging og vedlikehold av sendernett FM/DAB og andre mindre, men like fullt avgjørende tekniske utbedringer i alt fra studio til teknisk rom og reportere/journalisters arbeidsverktøy.

I de aller fleste lokalradioer er denne kunnskapen begrenset og det er et stort ønske å kunne ha en felles teknisk ekspert ansatt i NLR.

For oss har det vært helt avgjørende å lykkes med å implementere DAB i vår hverdag å kunne bruke forbundets hjelp til dette.

Lokalradiobransjen i Norge er helt avhengig av og prisgitt et sterkt og operativt lokalradioforbund. Derfor mener vi taket på tilskuddet til Norsk Lokalradioforbund må enten fjernes, eller eventuelt løftes betraktelig.

Mvh

Stian Elverum

Daglig leder

Nea Radio AS

Stjørdal/Selbu/Røros