Høringssvar fra Radio Inter FM

Dato: 31.08.2020

Svartype: Med merknad

Ber om at første høringssvar trekkes tilbake på grunn av en skrivefeil. Nytt høringssvar er vedlagt.

Radio Inter FM

Daglig leder og redaktør

Dogan Gurse

Vedlegg