Høringssvar fra Radio Metro AS

Dato: 31.08.2020

Svartype: Med merknad

Til Kulturdepartementet

Radio Metro har et teknisk team bestående av to svært kompetente medarbeidere. De skal drifte radiostasjonens omfattende IT systemer og skal også sørge for at vårt velfungerende FM og DAB nett skal fungere.

Selv om vi har svært dyktige medarbeidere, oppstår det ofte problemstillinger og tekniske situasjoner hvor ekstern teknisk bistand er nødvendig for vår drift av lokalradio. Her har lokalradioforbundet vært en viktig bidragsyter for å løse tekniske oppgaver som vår tekniske avdeling trenger bistand med.

Vi mener det er viktig for bransjen at Norsk Lokalradioforbund får finansiert teknisk bistand til lokalradioene i Norge gjennom støtteordningen for lyd og bildemedier. Digitaliseringen av lokalradio er mer enn bare utbygging av DAB-nett. Det er også et omfattende behov til å få etablert digitale studiosystemer, så vel som løsninger for distribusjon av radio over internett. Det krever enorm god bransjeforståelse og innsikt i de teknologiske mulighetene og et bredt kontaktnettverk som kan bistå vår tekniske avdeling. Derfor er det helt avgjørende for bransjen at Kulturdepartementet sikrer denne kompetansen gjennom Norsk Lokalradioforbund.

Med vennlig hilsen

Hilde Apneseth

Adm.dir.

Radio Metro