Høringssvar fra Radio 102 AS

Dato: 28.08.2020

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet

Høring - forslag til endring i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og billedmedier

Radio 102 støtter forslagene om at det åpnes for å gi driftstilskudd for digitalisering til anleggskonsesjonærer og leietakere. Vi støtter også forslaget om at støttetaket for enkeltforetak heves til 1,5 millioner. Begge disse forslagene vil bety mye for mange lokalradioer. Ikke minst vil driftstilskudd for leietakere bety mye. Vi vet at det i dag finnes flere stasjoner som kunne ønsket seg å sende sine sendinger over det lokale DAB-nettet, men leiekostnaden gjør at dette kan bli vanskelig for mange.

Det Radio ikke støtter og sterkt vil advare mot er å beholde taket for hvor mye Norsk Lokalradioforbund skal kunne motta i støtte.

Norsk Lokalradioforbund er en viktig organisasjon for landets lokalradioer. For mange er forbundet eneste stedet de kan henvende seg for å få hjelp knyttet til utfylling av søknader, spørsmål og bistand rundt ting som innbefatter rettighetsorganisasjoner (Tono, Gramo, FFUK med flere), konsesjonsspørsmål, kursing og opplæring, kontakt med myndigheter/tilsyn og ikke minst teknisk bistand. Det siste har vært til uvurderlig hjelp i forbindelse med digitalisering av norsk lokalradio.

Forbundet fungerer også som en kunnskapsbank for hele lokalradiobransjen og er det naturlige samlingspunktet for en hel bransje.

Vi opplever likevel at Norsk Lokalradioforbund sliter med lav bemanning og har begrenset med kapasitet til å kunne hjelpe alle som trenger det på en tilfredsstillende måte. Derfor mener vi at det IKKE bør være et tak på hvor mye støtte forbundet kan få. Det taket må i alle fall løftes for å kunne tilby hjelp og bistand til de som trenger det.

Norsk lokalradioforbund har i dag en ansatt. At forbundet likevel klarer å utrette så mye som de gjør skyldes en fantastisk og utrettelig innsats fra administrasjonen, det vil si den ene ansatte, og et velfungerende styre som vederlagsfritt nedlegger et stort arbeid på vegne av hele bransjen.

Men det er et forbund som skriker etter flere folk, ikke minst for å kunne bidra i større grad på det tekniske knyttet til drift av lokalradio. Dette handler naturligvis om alle mulige problemer og utfordringer knyttet til drift og utbygging av det lokale DAB-nettet, men også om nettradioer, FM-nettet og nettsider. De aller fleste lokalradioer har svært begrensede ressurser der det meste av tiden går med til å lage lokalradio. Alt det andre er mange stasjoner helt avhengige av å få hjelp av et allerede hardt presset og underbemannet lokalradioforbund til.

Jeg frykter flere lokalradioer vil gi opp eller tape kampen mot de store kommersielle stasjonene om ikke forbundet kan bidra med den kompetansen og hjelpen alle de forholdsvis små stasjonene er helt avhengige av.

Lokalradiobransjen i Norge er helt avhengig av og prisgitt et sterkt og operativt lokalradioforbund. Derfor mener vi taket på tilskuddet til Norsk Lokalradioforbund må enten fjernes, eller eventuelt løftes betraktelig.

Mvh

Radio 102

Haugesund