Høringssvar fra Radio Nordkapp

Dato: 24.08.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar
Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Radio Nordkapp gjentar kravet om at det må være mulig å gi driftstilskudd til lokalradio. Noe som ikke er mulig i dag.

I dag gis det millionbeløp til Finnmarksaviser for distribusjon på papir uten at lokalradio får ei krone. Dette er ikke rettferdig. Bare i Finnmark alene vil lokalradio behøve over 1 million i året i driftstøtte for å kunne drive DAB-nettet i hele Finnmark.

Det må vektlegges å gi investeringstilskudd og driftstilskudd til hvert enkelt sendepunkt for DAB, eller radiolinjepunkt.

Enorme areal

Øst-Finnmark lokalradioområde for DAB omfatter kommunene: Vardø, Vadsø, Kautokeino, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger.

40 117 innbyggere, 0,75 % av Norges folketall.

39 706 kvadratkilometer, 10 % av Norges areal.

Støtte etter antall sendere

Lokalradiostasjoner må få driftstilskudd etter antall sendepunkt.

Det må åpnes for en mere smidig ordning for lokalradio når det gjelder leie av sendeplass i Telenors stasjoner. Her er i dag alt for høy husleie og etableringskostnader.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) må gi tillatelse til sendere i fiskevær, bygder, småsteder og byer, nær lyttere.

I dag vektlegges samlokalisering med riksaktørene på «fjelltoppstasjoner», noe som er veldig kostnadsdrivende.

Tilsagn for 10 år

Å bygge et DAB-nett er enormt kostbart og ikke mulig uten at staten støtter investeringen og etableringene med nærmere 100 prosent i investeringstilskudd fra Medietilsynet.

Det er også enorme leiekostnader for DAB-sender og radiolinjeutstyr i Telenor-stasjoner. Etablering eller demontering av en DAB-anlegg hos Telenor kan i mange tilfeller tilsvare 3 års husleie. Derfor må Medietilsynets tilsagn om driftstilskudd være bindene for 10 år framover.

Foretak

I småsamfunn er det mange stasjoner som ikke har egne ansatte, derfor må det være mulig at de små søker sammen i samarbeid uten at det går utover støttenivået til hver enkelt konsesjonær.

Samarbeid på tvers av kommunegrenser og radiostasjoner må belønnes, ikke straffes slik det legges opp til høringen.

Det må premieres ekstra når lokalradioer går sammen og stifter selskaper som sammen kan møte de finansielle og tekniske utfordringer som kommer med utbygging av DAB-nett.

Radio Nordkapp har vært på lufta i over 35 år. Dette har vi klart med lave sendekostnader og kostnadskontroll.

Med DAB-sendere skyter utgiftene i været, noe som kan ramme programproduksjonen og verste fall føre til at stasjonen legges ned. Derfor er det viktig at lokalradio får være igjen på FM utover 2031.

24. august 2020

Med vennlig hilsen

Raymond Elde

Kringkastningssjæf