Høringssvar fra Radio Bø SA

Dato: 04.09.2020

Svartype: Med merknad

Radio Bø SA er svært positiv til videreføring av tilskudd utbygging DAB, og til innføring av driftstilskudd for dekning av nye driftskostnader for drift av DAB-anlegg.

Radio Bø SA er også svært opptatt av at årlig tilskudd til NLR for bidtand til medlemsbedrifter i utbygging av DAB sendenett. Denne ordningen er klart nyttig for den enkelte lokalradio, og bør sikres med årlig tilskudd minimum kr 700.000.

Vedlegg