Høring – Forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven – Dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.10.2017