Høringssvar fra Statens legemiddelverk

Dato: 16.10.2020

Statens legemiddelverk har ingen merknader til forslaget om endringer i Forvaltningsloven.