Høringssvar fra Fylkesmannen i Vestland

Dato: 01.12.2020

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementet sitt høyringsbrev av 02.09.2020, med høyringsfrist 01.12.2020. Vedlagt er høyringssvar frå Fylkesmannen i Vestland som pdf-fil.

Vedlegg