Høringssvar fra Rådet for taushetsplikt og forskning