Høringssvar fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)