Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune

Dato: 30.11.2020

Rogaland fylkeskommune har fattet følgende vedtak i sak 250/2020:

Rogaland fylkeskommune støtter vurderingen om at de nye bestemmelsene ikke skal gi adgang til deling av opplysninger som er underlagt taushetsplikt med grunnlag i andre lovbestemmelser enn forvaltningsloven.

Rogaland fylkeskommune støtter departementets vurdering om at det ikke skal lovfestes en generell opplysningsplikt for deling av taushetsbelagte opplysninger etter de nye foreslåtte bestemmelsene.

Rogaland fylkeskommune støtter ikke departementets forslag om at mottagerorganets informasjonsplikt til den opplysningen angår, skal begrenses til de tilfeller hvor opplysningene er delt med annet formål enn de opprinnelig ble innhentet for.

Det vises i saken til vedlagt protokollutdrag og saksframlegg i anledning saken.

Vedlegg