Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 02.12.2020

Vedalgt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg