Høringssvar fra Foreldreutvalget for barnehager (FUB)