Høringssvar fra Pro Sentret, Velferdsetaten, Oslo kommune

Dato: 23.11.2020

Vedlagt høringssvar fra Pro Sentret.

Mvh Bjørg Norli

Leder

Pro Sentret

Vedlegg