Høringssvar fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen