Høringssvar fra Justervesenet

Dato: 30.11.2020

Justervesenet ser at det er behov for ytterligere adgang til deling av taushetsbelagt informasjon mellom myndigheter. Lovforslaget støttes derfor.