Høringssvar fra Agder fylkeskommune

Dato: 12.11.2020

Vedlagt ligger uttalelse fra Agder fylkeskommune til alminnelig høring av forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling).

Vedlegg