Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 27.11.2020

Borgarting lagmannsrett avstår fra å inngi høringsuttalelse til denne høringen.