Høringssvar fra Helsedirektoratet

Dato: 05.08.2020

Helsedirektoratets hørinsinspill er vedlagt som PDF. Vi ber om at dere kontakter oss dersom det ikke er lesbart format.

Vennslig hilsen Anne Forus

Vedlegg