Høringssvar fra Privatperson

Dato: 05.08.2020

Jeg ønsker ikke at det skal tukles med våre gener. De som støtter Agenda 30 og bærekraftsmålene er landssvikere som vil underlegge Norge under FNs globale verdensorden. Jeg stoler ikke på dem som støtter denne agendaen.

Jeg er redd GMO og tukling med våre gener skal komme i hendene på landssvikere. Jeg er meget bekymret for at det ligger en skjult agenda bak ønsket om utprøving av GMO på mennesker.

Er det tukling med våre gener for å sløve oss ned?

Genteknologiloven må ikke endres. Den må ikke svekkes. Den må heller styrkes.