Høringssvar fra Eva M. Haave Olsen

Dato: 05.08.2020

Dette er lek med menneskeliv, forskning som har uante konsekvenser og utslag! Dette må vurderes og utredes med mye større prioritet, oig ikke minst åpenhet. Og endringer av denne loven er helt uakseptabel. Jeg begynner å lure på agendaen her, og det er jeg ikke alene om. Når man tukler slik med skaperverket får det konsekvenser. Måtte vår Skaper tilgi oss!