Høringssvar fra Finn Kolberg

Dato: 03.08.2020

MENIGMANNS PERSPEKTIV PÅ FORANDRING AV GENTEKNOLOGILOVEN

Når forskere og regjering vil justere genteknologiloven for utprøving av GMO-vaksiner, reiser mang en menigmann bust, og med gode grunner.
  1. Det virker slett ikke veloverveid at manipulasjon av gener er et gode – slikt forekommer bare i et paradigme uten helhetstenkning
  2. Ei heller virker det veloverveid at en vaksine skal «bygge» et liksom-forsvar mot sykdom, når vi allerede har et immunsystem med stort ubrukt potensial
  3. Få liker å bli forsøkspersoner for eksperimentell medisin – håpet må hentes på nivåer en kan identifisere seg med.
  4. Norge er et foregangsland i reguleringen av intellektuelle entusiaster og pengefyrster — helse, velvære og velstand må fortsatt være grunnleggende.
  5. Covid-19 sees av mange som et resultat av global systemsvikt. Samme type ensidighet bør ikke styre utviklingen videre.
Genteknologilovens nåværende ordlyd ivaretar menigmanns interesser best. "Denne loven har til formål å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede dyr skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.» Det ligger en kime til helhetlige tenkning her som virker både tillitvekkende og påtrengende nødvendig. Den må vi ha.
DET MANGLENDE MELLOMLEDDET 1 – SYSTEMTENKNING
I både organisasjon og vitenskap er systemtenkning – hensynet til helheten – på vei inn . Mange føler at den ikke er ivaretatt I forslaget til regjeringen. Tvert om blir nødvendige hensyn overkjørt helt, slik blant andre Svein Anders Noer Lie, førsteamanuensis i filosofi, UiT beskriver det i Morgenbladet 19. oktober 2018: Forholdet mellom helhet og del er aldri diskutert, Vten-skapingen er dermed ufullstendig, selv om det motsatte påstås.
https://morgenbladet.no/ideer/2018/10/presis-bruk-av-presis-i-crispr-debatten
1. "Systems thinking is the process of understanding how things influence one another within a whole. In nature, systems thinking examples include ecosystems in which various elements such as air, water, movement, plants, and animals work together to survive or perish. In organizations, systems consist of people, structures, and processes that work together to make an organization healthy or unhealthy»,
http://environment-ecology.com/general-systems-theory/379-systems-thinking.html
2. "Hvordan gå fra fra maskintenkning til systemtenkning?» "Sentralt for maskintenkning er fokus på enkeltdelene, det vi kan se, og det vi kan kvantifisere (telle). Den vitenskapelige kunnskapsbasisen for maskintenkningen er basert på «sanne» beskrivelser av organisasjonen og kunnskap om de kausale sammenhengene som får organisasjonen til å fungere. I over tre hundre år har organisasjoner blitt formet av en slik logikk. Disse teoriene bygger på det samme mekaniske vitenskapssynet som ble utformet av Isaac Newton.» Tiden er inne for videre syn.
https://www.lent.no/sporsmal-og-svar/strategisk-ledelse/hvordan-ga-fra-maskintenkning-til-systemtenkning/
3. Plantebiologen Richard A. Jorgensen gjorde et slik fremstøt i sin artikkel "Epigenetics: Biology's Quantum Mechanics». Han fastslo at samspillet mellom gener og omgivelser er like viktig som genene i seg selv.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3355681/
Slike betraktninger mangler helt i framlegget om forandring av genteknologiloven.
DET MANGLENDE MELLOMLEDDET 2 – FØRE VAR
"Føre var"-prinsippet angir hvordan man skal håndtere manglende kunnskap og vitenskapelig usikkerhet. Det innebærer at man skal unngå vesentlig skade på naturen og miljøet når man fatter beslutninger….. Prinsippet blir ofte omtalt som et prinsipp som skal la tvilen komme miljøet og naturen til gode…. – fra Store norske leksikon.
Det påstås mye i GMO sammenheng. Når påstandene ikke vekker tillit, er ikke dette menigmanns feil. Forskningen som er gjort, mangler det som skal til.
DET MANGLENDE MELLOMLEDDET 3 – TILLIT
"Vaksine-troverdighet i grus», sier en artikkel på forskning.no., riktignok fra 2010. "To nye rapporter knuser troverdigheten til norske helsemyndigheter og WHO etter svineinfluensa-pandemien som aldri kom», sies det videre. Så igjen, man har en vei å gå når det gjelder å bygge tillit. Den er ikke bygget siden sist. Grunnlaget for å endre en lov for å slippe til eksperimentelle vaksiner er ikke tilstede, Tillit er alfa og omega.
DET MANGLENDE MELLOMLEDDET 4 – ANDRE MULIGHETER
Forebygging mot Covid-19 og liknende bør foregå på flere måter. Horisontene kan utvides stort, og eksempler kan nevnes:
1. David Orme-Johnson, PhD oppsummerer virkninger av Transcebdental Meditasjon (TM) – "This article summarizes evidence that the Transcendental Meditation technique (TM) is a useful tool for strengthening immunity to viruses. It describes research showing that TM produces a physiological state of restful alertness that is the opposite of stress. It cites research indicating that meditators have higher levels of circulating white blood cells that fight viruses, and reports a study showing that TM is effective in helping patients with HIV infections. It describes studies of health care utilization statistics, which show that TM meditators have markedly reduced hospitalization in all categories of disease, with 73% lower rates for the category of Nose, Throat, and Lungs diseases. This category includes diseases caused by viruses and bacteria, such as common colds, sinus infections, sore throat, bronchitis and pneumonia. Hele artikkelen, se lenken.
http://www.ayurveda.at/Orme-Johnson-TM-Immune%20System.pdf
2. Ayurveda, verdens eldste helsesystem er en uvurderlig kilde til forebyggende virksomhet:
AYUSH Ministry, India, Approves Clinical Trials Of Ayurvedic Rasayanas To Fight Covid-19
https://medicaldialogues.in/ayush/ayurveda/news/ayush-ministry-approves-clinical-trials-of-ayurvedic-rasayanas-to-fight-covid-19-66007?fbclid=IwAR10GLY35C-XGKD8mmdxLUHD6BK6HkQiy7bZushVDNAG8uI9CH5QwGduEDA
3. Ayurveda – The Pursuit of Health, Happiness and Long Life through Prevention-oriented Health Care
https://internationalayurvedacongress.com
4. Hari Sharma, MD, professor emeritus fra The Ohio State University College of Medicine i patologi og tidligere leder ved Cancer Prevention og Natural Products Research
Klipp fra Amazon.com:
"Dr. Sharma’s work has bridged the worlds of Ayurveda and modern science for three decades. In this new work, he makes the startling and insightful characterization that ‘Ayurveda is epigenetics.’ Contemporary evidence showing that genetic information from our life experience is carried across―and even changed within―generations is, he reveals, at the heart of what Ayurveda has described, and prescribed, for millennia. By focusing on the inter-generational transfer of knowledge via the physics of DNA, Dr. Sharma makes the case for a physics of consciousness: of energy, its flow, and its essential nature as information. Some aspects of Vedic Science and its theory of energy are as yet untested by physics and medical science, and here Dr. Sharma and his coauthor, James G. Meade, PhD, build conceptual bridges that frame the direction for a new generation of insightful researchers. Dr. Meade brings his experience as a writer in the ‘For Dummies’ series, to work with Dr. Sharma in translating the challenging science of epigenetics and the multilayered concepts of Ayurveda into an accessible and fascinating reading experience.

Dynamic DNA offers a new perspective looking at modern science through the ancient knowledge and wisdom of Ayurveda and Vedic Sciences. Dr. Sharma provides meaningful and thoughtful insights into the correlation between our diet, lifestyle choices, gene expression and evolution. In over 30 years of teaching and practicing Ayurveda worldwide, I believe this to be the most clearly articulated and illustrated reference on Ayurveda as epigenetics. Supported by extensive and groundbreaking research, yet accessible to all readers, this book is an indispensable resource for students, researchers, physicians, and all who seek to understand epigenetics leading us toward a conscious evolution of humanity.

Our knowledge of the genetic basis of life is rapidly expanding, and all the while we are becoming overwhelmed by an epidemic of chronic illness. Drs. Sharma and Meade achieve a synthesis of the ancient health science of Ayurveda with the most modern conclusions of epigenetics. In doing so, they uncover the key to health in our modern world. Their book plots a path back to nature along a modern freeway across an ancient landscape. A must-read for those in need of health, and who today doesn’t need a way back to health?»
DET MANGLENDE MELLOMLEDDET 5 – SYNERGIER
To bøker av forskerne Harald S. Harung og Frederick Travis sammenfatter på mange måter synspunktene ovenfor – ikke direkte, men indirekte – og de har med topputøvelse å gjøre. Deres "Unified Theory of Performance" minner unektelig om hva en observatør skrev om Norge og Covid-19 nylig: One Word Spared Norway From COVID-19 Disaster. Og det ordet er dugnad, der alle parter arbeider frivillig og godt sammen mot et felles mål, til felles nytte og glede. Man skulle tro at dugnad dermed er relevant også i synet på genteknologiloven og I anvendelsen av den.
Det sakses fra omtalen: "The Unified Theory of Performance, presented in this book, states that higher mind-brain development forms the basis of higher performance in all professions and fields of human activity. This theory has four dimensions: Level of brain functioning, individual psychology, frequency of peak experiences, and the development of the social context of performance (the organizations and society in which we operate). Peak experiences are the most happy and fulfilling moments in life. The four dimensions act synergistically and translate themselves into higher performance and higher quality of life as we turn our attention to our chosen areas of life."
Lykke til med behandlingen.
Vennlig hilsen
Finn Kolberg,
Pensjonert lektor, MBA
fiko@mac.com

Vedlegg