Høringssvar fra LO Norge

Dato: 11.06.2020

LO forutsetter at sikkerhet ved bruk av GMO fortsatt blir i varetatt for miljø, dyr og mennesker i dette endringsforslaget.

Vedlegg