Høringssvar fra Arne Christofer Lier

Dato: 04.08.2020

Arne Christofer Lier er i mot endringer i genteknologiloven.