Høringssvar fra Bente Granerud

Dato: 05.08.2020

NEI!!! til eksperimentering av genteknologi på folk.
Jeg ønsker ikke at Norges befolkning
skal være prøvekaniner for genmanipulering.
En endring i bioteknologi-loven, samt overføring til helse-beredskaps-loven er IKKE greit, og tvang er brudd på grunnloven, og menneskerettighetene.
En slik eksperimentell medisinsk behandling, er ikke etisk forsvarlig, og kan ikke dokumenteres at er trygt.
Lovendringer skal gjøres på demokratiske prinsipper og demokrati er basert på at FOLKET informeres og spørres slik at deres vilje kan gjenspeiles i avgjørelsen.
Det er derfor svært uheldig og betenkelig at høringen sendes ut med kort frist nå i sommerferien, og uten at temaet har vært nøye debattert i nyhetskanaler/aviser i forkant.
Man kan undres over om dette er for å hindre at Norges befolkning får det med seg, slik at lovendringen kan finne sted i stillhet.

NEI til endring i genteknologiloven!