Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 632519

Dato: 05.08.2020

Generell genteknologi av legemiddler er kun ett forsøk på å implimentere kunstig inteligens/ forandring av RNa og DNA hos folk ved hjelp av en lovendring så folket ikke for med seg hva som egentlig er i deres medisin.

dette er uhørt. Og ett forsåk på å implimemtere mere kontroll over det sovende norske folk. .

skammelig att dette er ute til høring. Nei.
dette er ikke greit.