Høringssvar fra Roche Norge

Dato: 28.07.2020

Endringer i genteknologiloven - Kommentar fra Roche Norge

Roche Norge takker for muligheten til å gi innspill til de foreslåtte endringene i genteknologiloven og støtter innspill fra Legemiddelindustrien (LMI).

Forvaltningsansvaret for vurderinger relatert til kliniske studier med GMO-legemidler i Norge må overføres til legemiddelmyndighetene. Disse endringene vil øke vertskapsattraktivitet for kliniske studier og kan medføre raskere tilgang til utprøvende behandling for norske pasienter som har stort medisinsk behov, og der ingen alternativ behandling eksisterer.

Med vennlig hilsen,

Karsten Bruins Slot, MD, PhD

Medisinsk direktør

Roche Norge