Høringssvar fra Bioteknologirådet

Dato: 17.06.2020

Oversender vedlagt høringssvar fra Bioteknologirådet om forslag til endringer i genteknologiloven.

Vedlegg