Høringssvar fra Havforskningsinstituttet

Dato: 30.07.2020

Hei

Vedlagt følger svar fra Havforskningsinstituttet i Bergen.

Vedlegg