Høringssvar fra Martha Landro

Dato: 03.08.2020

Genteknologiloven skal ikke endres.