Høringssvar fra Mona Johanne Samdahl

Dato: 05.08.2020

https://drive.google.com/file/d/1jOFiQ02k9nKbiLoGR0dXdfGPiloIOS8J/view?usp=sharing