Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 964046

Dato: 05.08.2020

Svært imot dette. Og altfor kort høyringfrist. Og altfor lite belyst i media.