Høringssvar fra Novartis Norge AS

Dato: 01.07.2020

Høringssvar fra Novartis Norge til høring 18/2015 - Genteknologiloven

Høringssvar er vedlagt som pdf

Vedlegg