Høringssvar fra Steinar Lode

Dato: 05.08.2020

Dette må ikke gjennomføres uten videre offentlig diskusjon og risikovurdering.