Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 874595

Dato: 05.08.2020

til regjeringens hørings

- Forslag til endringer i genteknologiloven

Dere er ikke en gud som kan bestemme og overkjøre mennesker på, Dere kan ikke leke med liv og helse til befolkning og gjøre krav på å sette igang lovverk om gen-manipuling alla woodoo svada bullshitt, jeg og alle har rett til å si stop . min kropp er ikke noe som kan 'voldta' av godtbefinnende myndigheter, jeg er min egen kropp og den er privat eiendom! stop!