Høringssvar fra Katrine Haugan

Dato: 04.08.2020

Jeg som privatperson ønsker å kommentere dette forslaget. Ingen endringer bør godkjennes, da GMO er uforutsigbart og konsekvensene kan bli urettbare. Det er er ikke etisk forsvarlig på noen måter å akseptere buk av dette. Har noen tenkt at kanskje det er vi mennesker som med kunnskap og omsorg som skal tilpasse oss miljøet, ikke motsatt? Vi kan ikke kontrollere alt, og jo mer vi prøver å styre, jo værre og nye konsekvenser dukker opp. Legemidler er allerede den 3. Største årsaken til at mennesker dør i vår del av verden, og disse selskapene bør på ingen måte få lov til å leke mer med dyrebare liv. De som driver med dette avsløres stadig i å driver alvorlig kriminell virksomhet for å fremme sine produkter, og har vist oss at de på ingen måte kan stoles på til å ville noe annet enn å tjene penger. Verden må gå fremover, men ikke på denne måten, problemene i dag må løses på et nytt nivå, ikke på det nivå i grådighet og frykt problem oppstår. vær så snill å bruk hjertet som leder i avgjørelsen, så verden får mulighet til å finne tilbake til sin naturlige balanse og samspill. Det er opprinnelig slik alt er skapt og kan kun fungere slik i lengden. Det er ingen naturlig sterk og god helse, rent miljø og individuell frihet igjen til våre barn om GMO skal få slippe til mer i våre liv. Bærekraft, en lys fremtid og respekt for alt liv må få større plass i dagens avgjørelser om vi skal ha en verden å stolt kunne gi våre barn.