Høringssvar fra Kreftforeningen

Dato: 27.07.2020

Kreftforeningens hørinssvar ligger vedlagt.

Med vennlig hilsen,

Kreftforeningen
Thomas Axelsen
Seksjonssjef samfunnspolitisk

Vedlegg